วิธีสร้างเว็ปโดย Notepad

posted on 11 Jul 2011 19:32 by sakdanon

http://writer.dek-d.com/a_bo_ri_gine/story/view.php?id=271035

เว็ปข้างบนบอกรายละเอียดวิธีการสร้างต่างๆ
มีหัวข้อดังนี้
 
1.เริ่มต้นกับ Notpad
2.รหัสสีต่างๆ
3.กำหนดสีและภาพของพื้นหลัง
4.ตัวอักษร
5.ชิดซ้าย จัดกลาง ชิดขวา
6.แทรกรูปภาพต่างๆ
และอื่นๆอีกมากมายมีทั้งหมด37หัวข้อ

Comment

Comment:

Tweet